260Swampert

Swampert 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ các vây đầu làm xuống, dán các cánh tay khi có thể. Dán đuôi trước khi làm chân, và đóng ở dưới cùng của bàn chân. Có ghi chú.
Cao: 18.5 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Swampert 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 24.5 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Swampert 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.4 cm Rộng: 33.7 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Everton11
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Swampert 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 28.0 cm Rộng: 33.0 cm Sâu: 42.1 cm
Số trang: 17 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).