261Poochyena

Poochyena 01

Hướng dẫn: Bắt đầu bằng những với chỗ lông cuối lưng, nên sử dụng pdo để xem cách thực hiện. Tạo phần đuôi và dán các lông lên đó, sau đó tạo phần đầu và cổ. Ghép chúng lại với nhau bằng hai chi tiết giữa. Cuối cùng là làm phần chân và đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 16.4 cm Rộng: 9.6 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poochyena 02

Hướng dẫn: Bắt đầu bằng những với chỗ lông cuối lưng, nên sử dụng pdo để xem cách thực hiện. Tạo phần đuôi và dán các lông lên đó, sau đó tạo phần đầu và cổ. Ghép chúng lại với nhau bằng hai chi tiết giữa. Cuối cùng là làm phần chân và đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).