262Mightyena

Mightyena 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mightyena 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết dưới đuôi, giữa hai chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 34.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).