263Zigzagoon

Zigzagoon 01

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở cằm.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Zigzagoon 01

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở cằm.
Cao: 12.6 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).