264Linoone

Linoone 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự từ đầu xuống, dán đuôi khi có thể, sau đó là chân, sau đó đến bụng và đóng ở phía dưới.
Cao: 25.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 32.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Linoone 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở dưới đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 42 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Linoone 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở lòng bàn chân sau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 43.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).