265Wurmple

Wurmple 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ sừng trên đầu và làm theo số thứ tự. Những chiếc gai là một phần cơ thể được đánh số để dán vào khi làm và những chiếc gai dán bên ngoài cơ thể được đánh số sau đó. Đóng phần thân ở phần dưới màu trắng, sau đó nhẹ nhàng dán keo vào bàn chân và gai cho phù hợp.
Cao: 16.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).