267Beautifly

Beautifly 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Làm khuôn mặt trước khi dán vòi và làm cơ thể trước khi dán tay, chân và cánh. Dùng keo siêu dán và dùng lực ép để đảm bảo các cánh được gắn chặt. Cánh là thiết kế 2D.
Cao: 18.8 cm Rộng: 34.7 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beautifly 02

Hướng dẫn: Làm từ râu xuống, đóng ở thân. Cánh là thiết kế 2D.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.1 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).