269Dustox

Dustox 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán các bộ phận dọc theo đường đi. Phần khó nhất là chân, chỉ cần bạn dành thời gian và chúng sẽ ổn.
Cao: 12.9 cm Rộng: 18.0 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dustox 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cánh là thiết kế 2D.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 6.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).