270Lotad

Lotad 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, dán chân và mỏ khi dến lượt. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 7.2 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lotad 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở trên.
Cao: 10.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).