271Lombre

Lombre 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống đóng ở chân. Dán tàu lá và các móng vào sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 14.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lombre 02

Hướng dẫn: Đọc file edge ID, 2 số giống nhau dán vào với nhau.
Cao: 22.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Antyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.