272Ludicolo

Ludicolo 01

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu, theo số thứ tự, đóng ở vị trí tiếp giáp chân. Phần chân làm ngược từ dưới lên, không cần đóng. Dán chân vào mặt phẳng trong bụng để hoàn thành.
Cao: 18.1 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ludicolo 02

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu xuống, đóng ở đáy bằng chân trái. Đặt một vật nặng vào chân phải để thăng bằng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).