273Seedot

Seedot 01

Hướng dẫn: Làm nón, dán cuống. Sau đó, làm phần thân và dán vào mũ. Làm bàn chân và dán vào thân là xong.
Cao: 10.8 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seedot 02

Hướng dẫn: Làm nón, dán cuống. Sau đó, làm phần thân và dán vào mũ. Làm bàn chân và dán vào thân là xong.
Cao: 12.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).