275Shiftry

Shiftry 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shiftry 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết giữa hai chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 36.5 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).