276Taillow

Taillow 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Có hai kiểu cánh để bạn có thể tùy chọn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 52.1 cm Sâu: 26.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.