277Swellow

Swellow 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu, làm dọc xuống đuôi, đóng cơ thể ở cánh. Có hai kiểu cánh để bạn tùy chọn.
Cao: 14.9 cm Rộng: 35.2 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Swellow 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 20.5 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 34.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).