278Wingull

Wingull 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đôi cánh có thể rũ xuống một chút sau mộttheo thời gian. Vì vậy, nên gia cố các khớp dán cánh và thân, cũng như cọn giấy nhẹ để làm bộ phận này.
Cao: 6.5 cm Rộng: 48.3 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wingull 02

Hướng dẫn: Làm từ mỏ, đóng ở phía sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 46.6 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wingull 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 2.5 cm Rộng: 17.5 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Aquametal
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).