279Pelipper

Pelipper 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu và đóng ở đuôi. Làm toàn bộ miệng trước khi dán vào mặt. Đôi cánh là phần khó nhất, nhưng miễn là bạn gấp các đường màu đỏ, nó sẽ dễ làm hơn. Khi dán chân, đặt cánh trái trên một mặt phẳng và dán các chân ngang bằng để nó đứng tốt hơn.
Cao: 14.2 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pelipper 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu và đóng ở đuôi. Làm toàn bộ miệng trước khi dán vào mặt.
Cao: 20.0 cm Rộng: 32.9 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).