280Ralts

Ralts 01

Hướng dẫn: Làm từ chân lên, đóng ở đỉnh đầu.
Cao: 16.0 cm Rộng: 7.6 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).