281Kirlia

Kirlia 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 21.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kirlia 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến thắt lưng. Sau đó, làm từ chân đến thắt lưng. Đóng ở giữa, với váy.
Cao: 17.0 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).