282Gardevoir

Gardevoir 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Gardevoir 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cần đế để đứng
Cao: 30.0 cm Rộng: 26.7 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Hellsword
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gardevoir 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cố gắng không gấp váy quá nhiều, nếu không nó có thể không đứng.
Cao: 25.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gardevoir 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ tóc xuống xuống. Có hai kiểu váy tùy chọn
Cao: 39.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).