283Surskit

Surskit 01

Hướng dẫn: Làm từ chân lên, đóng ở đỉnh.
Cao: 11.6 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.