283Surskit

Surskit 01

Hướng dẫn: Làm từ chân lên, đóng ở đỉnh.
Cao: 11.6 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Surskit 02

Hướng dẫn: Làm từ chân lên, đóng ở đỉnh.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).