284Masquerain

Masquerain 01

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu xuống, đóng ở phía sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.8 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Masquerain 02

Hướng dẫn: Làm hai phần tách rời và dán chúng vào nhau trước khi dán cánh. Dán các cánh nhỏ trước khi dán những cánh lớn. Ngoài ra còn có các cánh 3D và 2D để bạn lựa chọn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.8 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.