285Shroomish

Shroomish 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, từ trên xuống, đóng ở đáy. Dán hai chân để hoàn thành.
Cao: 10.7 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.