285Shroomish

Shroomish 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, từ trên xuống, đóng ở đáy. Dán hai chân để hoàn thành.
Cao: 10.7 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).