286Breloom

Breloom 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu, chân, và đuôi về bụng. Mẫu này không cần đóng.
Cao: 7.6 cm Rộng: 5.6 cm Sâu: 5.6 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Breloom 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi hoặc chân.
Cao: 17.9 cm Rộng: 9.0 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.