287Slakoth

Slakoth 01

Hướng dẫn: Làm từ tóc cho đến bàn chân sau, hoặc từ bàn chân đến ngọn tóc. Làm cánh tay trước và sau đó dán chúng vào thân.
Cao: 9.0 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.