288Vigoroth

Vigoroth 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mông.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).