289Slaking

Slaking 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, dọc theo chiều dài của thân. Đảm bảo dán chân và tay sau khi làm xong chúng. Dán lông cổ bất kỳ lúc nào sau khi đã dán hai cánh tay.
Cao: 14.9 cm Rộng: 24.9 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slaking 02

Hướng dẫn: Chia mẫu thành 3 phần: Phần đầu, phần thân và bàn tay, bàn chân. Phần đầu làm từ chỏm lông đầu, đóng ở bờm. Phần thân làm từ cổ đóng ở cuối cẳng chân, cẳng tay. Bàn tay, bàn chân làm từ ngón về thân. Cuối cùng, dán các phần lại với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 26.6 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).