290Nincada

Nincada 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 5.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).