291Ninjask

Ninjask 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự đầu, mắt, thân, chân, cánh.
Cao: 20.0 cm Rộng: 41.4 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ninjask 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 23.4 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).