292Shedinja

Shedinja 01

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu, theo số thứ tự. Đóng ở phía dưới.
Cao: 14.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shedinja 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 13.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.