293Whismur

Whismur 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Làm tai, thân, đuôi. Gắn chân và tay sau cùng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Whismur 02

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống thân, đóng ở đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).