294Loudred

Loudred 01

Hướng dẫn: Làm tai xong, hãy đến chúng sang một bên. Tiếp tục làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Sau đó, dán các móng và tai vào thân để hoàn thành.
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.3 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).