295Exploud

Exploud 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, làm các ống trước và quanh mặt. Miệng được dán sau khi miếng đầu tiên của mặt sau được dán. Dán mảnh 17 và 20 vào cánh tay sau khi làm xong đoạn đầu tiên của mảnh 16 và 19. Các bộ phận dưới miệng (22 và 23), hãy bắt đầu chúng ở phần dưới của môi. Đóng ở đầu các đuôi.
Cao: 16.5 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Exploud 02

Hướng dẫn: Làm từ các ống trên đầu, xuống miệng, thân, tay, chân, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).