298Azurill

Azurill 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Dùng nhíp để làm đuôi. Dán thân với bóng đuôi để ổn định. Trước khi đóng bóng đuôi, hãy đặt một vật nặng vào trong. Dán chân ở vị trí bạn muốn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Azurill 02

Hướng dẫn: Đuôi là 2D, bạn có thể thu ngắn nó bằng cách gấp khúc hoặc uốn cong như hình.
Cao: 13.0 cm Rộng: 23.5 cm Sâu: 42.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).