299Nosepass

Nosepass 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nosepass 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong pdo. Bắt đầu làm từ đỉnh đầu và đóng ở dưới cùng. Hãy chắc chắn rằng phải cẩn thận và làm theo các hướng dẫn xung quanh mũi, đó là phần khó nhất. Bạn có thể dán cánh tay hoặc sử dụng nam châm để giữ chúng cố định. Các đường phải gấp được đánh dấu màu xanh lá cây. Cố gắng làm lòng bàn chân thẳng nhất có thể.
Cao: 14.5 cm Rộng: 25.8 cm Sâu: 14.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).