300Skitty

Skitty 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự sau: đuôi, tai, đầu, chân và sau đó là thân, đóng ở bụng. Để phần đuôi không bị xệ xuống, hãy thêm một giọt keo siêu dính vào bên ngoài tại vị trí dán đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.8 cm Sâu: 15.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).