301Delcatty

Delcatty 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng gần cuối của đuôi. Làm đuôi từ cuối đuôi ngược về thân, đảm bảo dán nó trước khi đóng.
Cao: 17.3 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Delcatty 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 19.2 cm Sâu: 27.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).