302Sableye

Sableye 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu làm xuống cổ. Dán các mảnh ngực và sau đó là cánh tay. Đóng ở chân.
Cao: 15.2 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Nintendo Craft
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sableye 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, đóng ở dưới cùng. Dán kèm các viên đá quý khi làm lưng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sableye 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân. Sau đó, dán các viên kim cương vào sau lưng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Sableye 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).