303Mawile

Mawile 01

Hướng dẫn: Làm thân, chân, đầu và tóc (miệng lớn) riêng biệt. Nên đóng đầu ở cổ. Đối với thân, bắt đầu từ bàn tay, rồi cánh tay, dán chúng với ngực đóng ở dưới. Đối với tóc, làm phần trên và phần dưới riêng biệt và sau đó dán chúng lại với nhau tại nơi chúng gặp nhau. Dùng keo dính để dán tóc vào đầu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mawile 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự đầu, thân, tóc. Chú ý số thứ tự của các mảnh khi dán.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mawile 03

Hướng dẫn: Phần thân làm từ đầu xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm tóc và dùng keo siêu dính dán vào đầu.
Cao: 19.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 31.6 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Mawile 01

Hướng dẫn: Làm tóc trước, dần về đầu, xuống thân, đóng tại nơi tiếp giáp với bàn chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 25.7 cm Sâu: 24.5 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).