304Aron

Aron 01

Hướng dẫn: Làm phần thân và lưng riêng biệt. Đóng phần thân với mảnh phẳng màu đen ở trang thứ hai và đóng lưng bằng mảnh màu xám ở trang cuối cùng. Dán chân vào thân trước khi đóng thân và đảm bảo chúng bằng phẳng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aron 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở phần nhô lên ở trên lưng. Sau đó, làm và dán các chân vào thân sao cho chúng nằm trên mặt phẳng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aron 03

Hướng dẫn: Làm phần thân và lưng riêng biệt. Sau đó, dán chúng lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 10.0 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).