305Lairon

Lairon 01

Hướng dẫn: Đầu, hàm, thân và chân đều là các bộ phận riêng biệt. Đầu tiên hãy làm phần đầu. Sau đó, làm tiếp phần hàm và phần thân. Dán những thứ này lại với nhau, rồi làm chân và dán chúng vào. Đóng mô hình ở “I” và dán đuôi vào.
Cao: 13.7 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.