306Aggron

Aggron 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi. Làm miệng trước, dán mắt, hộp sọ và sừng. Sau đó, tiếp tục với cổ, dán đầu vào. Chú ý các đánh dấu bằng chữ và số để có thể dán các chi tiết chính xác.
Cao: 20.9 cm Rộng: 20.1 cm Sâu: 32.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aggron 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, sừng và đầu xuống thân, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 32.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aggron 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, sừng và đầu xuống thân, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 25.1 cm Sâu: 31.2 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Aggron 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, sừng và đầu xuống thân, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 27.1 cm Sâu: 33.8 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).