307Meditite

Meditite 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meditite 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu. Làm hai tai riêng biệt và dán chúng vào đầu khi bạn đến đúng vị trí. Tiếp tục, làm xuống phần thân. Làm các cánh tay riêng biệt từ các ngón tay ngược lên vai. Làm xuống chân và đóng ở lòng bàn chân. Đặt thêm vật nặng vào chân để mô hình có thể tự đứng được.
Cao: 17.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 7.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).