308Medicham

Medicham 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Medicham 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 23.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Medicham 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới.
Cao: 24.0 cm Rộng: 36.0 cm Sâu: 7.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).