310Manectric

Manectric 01

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong pdo. Làm từ đầu ra sau, dán chân và gai khi đến lượt. Đóng ở đuôi.
Cao: 15.3 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Manectric 01

Hướng dẫn: Làm từ trước về sau, đóng ở gai lớn phía sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 30.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).