311Plusle

Plusle 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, đóng ở chân. Dùng keo siêu dính để dán đuôi sao cho hợp với chân thành thế kiềng ba chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 9.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).