313Volbeat

Volbeat 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự mặt, đầu, râu, tay, thân, chân, đuôi, cánh.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).