315Roselia

Roselia 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống thân, đóng ở chân. Dán hai mặt của hoa hồng trước khi làm.
Cao: 19.0 cm Rộng: 32.8 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Roselia 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 7.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).