316Gulpin

Gulpin 01

Hướng dẫn: Làm từ môi, tay và mào. Sau đó, làm toàn bộ cơ thể từ trước ra sau, đóng ở đáy.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.