316Gulpin

Gulpin 01

Hướng dẫn: Làm từ môi, tay và mào. Sau đó, làm toàn bộ cơ thể từ trước ra sau, đóng ở đáy.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).