318Carvanha

Carvanha 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 24.6 cm Sâu: 21.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).